Expand this Topic clickable element to expand a topic
OSA Publishing

Newest Articles View All

Full-transparent zone plates for THz focusing

Hui Yin, Jiaqi Li, Huawei Liang, Min Zhang, Hong Su, and Ireng Ling Li
Chin. Opt. Lett. 16(8), 082601- (2018)  View: PDF

Effect of metal surface morphology on nano-structured patterns induced by a femtosecond laser pulse and its experimental verification

Haiying Song, Shengwang Tan, Elshaimaa M. Emara, Yanjie Zhang, Shibing Liu, Yao Li, and Haiyun Liu
Chin. Opt. Lett. 16(7), 073202- (2018)  View: PDF

Polarization-dependent femtosecond laser filamentation in air

Zhongbin Zhu, Tie-Jun Wang, Yaoxiang Liu, Na Chen, Huifang Zhang, Haiyi Sun, Hao Guo, Jianhao Zhang, Xuan Zhang, Gengyu Li, Candong Liu, Zhinan Zeng, Jiansheng Liu, See Leang Chin, Ruxin Li, and Zhizhan Xu
Chin. Opt. Lett. 16(7), 073201- (2018)  View: PDF

Optical saturation characteristics of dual- and single-injection Ge-on-Si photodetectors

Jishi Cui, Bowen Bai, Fenghe Yang, and Zhiping Zhou
Chin. Opt. Lett. 16(7), 072502- (2018)  View: PDF

Optical properties and dynamic process in metal ions doped on CdSe quantum dots sensitized solar cells

Ha Thanh Tung and Dang Huu Phuc
Chin. Opt. Lett. 16(7), 072501- (2018)  View: PDF

Select as filters


    Select Topics Cancel
    © Copyright 2018 | The Optical Society. All Rights Reserved