Expand this Topic clickable element to expand a topic
OSA Publishing

Newest Articles View All

An ORMOSIL porous double-layer broadband antireflective coating

Huai Xiong, Yongxing Tang, Lili Hu, and Haiyuan Li
Chin. Opt. Lett. 17(3), 033101- (2019)  View: PDF

Enhancing coupling coefficient in a hybrid nanotoroid–nanowire system

Qi Zhang, Juanjuan Ren, Xueke Duan, He Hao, Qihuang Gong, and Ying Gu
Chin. Opt. Lett. 17(3), 032702- (2019)  View: PDF

Space–time cloaks through birefringent Goos–Hänchen shifts

Humayun Khan, Muhammad Haneef, and Bakhtawar
Chin. Opt. Lett. 17(3), 032701- (2019)  View: PDF

Enhanced nonlinearity for filamentation in gold-nanoparticle-doped water

Shuai Yuan, Lirong Wang, Fengjiang Liu, Fengquan Zhou, Min Li, Hui Xu, Yuan Nie, Junyi Nan, and Heping Zeng
Chin. Opt. Lett. 17(3), 032601- (2019)  View: PDF

Absorption saturation measurement using the tapered optical nanofiber in a hot cesium vapor

Zixuan Song, Xingyu Yue, Yu Luo, Haodong Li, and Yanting Zhao
Chin. Opt. Lett. 17(3), 031901- (2019)  View: PDF

Select as filters


    Select Topics Cancel
    © Copyright 2019 | The Optical Society. All Rights Reserved